Svæðisnefnd GA fundar fyrsta fimmtudag í hverjum mánuði.
Fundirnir eru haldnir á heimili GA félaga.
Upplýsingar um fundarstað er hægt að fá í neyðarsíma GA 698-3888

Samþykktir og fundarsköp svæðisnefndar

Reglur SÁÁ varðandi GA fundi á Vogi
Vinsamlegast hafið í huga þessar reglur, sem SÁÁ setur varðandi þau okkar sem fara með GA fundi á Vog.

Fundargerðir

Svæðisnefndarfundur 7. feb. 2019
Mætt voru Atli Guðmundur Ingimar og Nonni

Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt.
Staða í sjóði 30.827.-
Sunnudagsdeild lagði inn 15.000.-
3 símtöl í neyðarsímann í janúar.

12 spora fulltrúi
Gengur vel að manna fundi á Vog og Hlaðgerðarkot.
Nokkuð hefur borið á gleymst hafi að skrá mætingu í bækur.

Heimasíðan
Að jafnaði eru um 2 heimsóknir á dag vegna Google auglýsingarinnar.
Ekkert gengur að safna reynslusögum frá GA félögum.

Birgðir bóka, bæklinga og fundamiða
GA bókin: 29 stk.
Kjarnabók ný: 605 stk.
Kjarnabók gömul: 130 stk.
Nýliðabæklingur: 360 stk.
Fundamiðar: 900 stk.

Svar kom frá GA ISO við eftirfarandi fyrirspurnum;
Megum við setja íslenskar reynslusögur í stað þeirra upprunalegu, í næstu prentun á GA bókinni? Svar GA ISO var að Board of Trustees leyfir engar breytingar á sögunum í bókinni.
Þurfum við samþykki GA ISO varðandi annað prentað efni sem við gefum út í nafni GA? Svari er já, við þurfum samþykki og mun Ara H., sem er International Relations Committee Chair, hafa samband og útskýra nánar hvað í því felst.
Megum við setja hlekk, yfir á t.d. http://tolvufikn.is, á heimasíðu GA samtakanna? Svar GA ISO er að GA tengir ekki við aðra vefi, slíkt væri brot á 6. og 10. Erfðavenju.

Svæðisnefnd samþykkti að leggja áherslu á að það sé skilyrði fyrir því að fara með fundi á stofnanir að þeir sem fari með fundi séu virkir á GA fundum og sæki GA fundi reglubundið.

Samþykkt að senda fyrirspurn til GA ISO varðandi hvort leyfilegt sé að dreifa GA bókinni á tölvutæku formi – pdf.

12 spora fulltrúi hefur rætt við dagskrárstjóra SÁÁ á Vogi og fengið staðfest að þær reglur sem gilda um AA gesti, sem koma með 12 spora fundi á Vog, skulu einnig gilda um þá GA félaga sem koma með GA fundi á Vog.
12 spora fulltrúi er að vinna í því að fá endanlegar upplýsingar um sambærilegar reglur varðandi 12 spora fundi á Hlaðgerðarkoti.
Þessar reglur verða settar á vef GA samtakanna.

12 spora fulltrúi áréttaði eftirfarandi fyrirkomulag á mönnun neyðarsímans;
Sá GA félagi, sem mannar neyðarsímann hverju sinni, skal tilnefna varamann.
Neyðarsímanum er úthlutað í 1 mánuð í senn.
GA félagi skal leitast við að fá annan GA félaga með í 12 spora heimsókn.

Svæðisnefnd samþykkti að stefna að því að safna 12 spora vinnuskjölum, á tölvutæku formi og setja á heimasíðu samtakanna. Eins og staðan er nú er bara 4.spors vinnuskjal á síðunni. GA félagar, sem luma á 12 spora vinnuskjölum, eru vinsamlegast beðnir að senda afrit eða ljósmynd af þeim óútfylltum á netfang samtakanna – lausn@gasamtokin.is

Næsti fundur svæðisnefndar verður 7.3 kl.17:30 í Kríunesi 10, nema hentugri (ókeypis) fundarstaður finnist fyrir þann tíma.

Fundi slitið.

Svæðisnefndarfundur 3. jan. 2019
Mætt voru Atli Guðmundur Ingimar Nonni og Svava

Staðan i sjóði um 3 þús. kr.
Svæðisnefnd er skuldlaus. Búið að greiða síðasta prentkostnað, 50 USD vegna Google auglýsingar og árgjald ISNIC vegna lénsins gasamtokin.is.
40.000 kr. innborgun kom frá fimmtudagsdeild.
Neyðarsíminn 4 símtöl í desember.
Samþykkt að 12 spora fulltrúi sjái um mönnun á stofnanir, þar sem farið er að bera á því að fundir séu ekki mannaðir, sérstaklega á Hlaðgerðarkoti.
Samþykkt var að bæta við samþykktir svæðisnefndar í grein 11. 3.lið ákvæði um neyðarsímann. Fella það undir SOS nefnd.
Drög að breyttu fyrirkomulagi varðandi neyðarsímann voru samþykkt.
Samþykkt að útbúa Fréttabréf svæðisnefndar og dreifa því til deilda. Í því verða fundargerð síðasta svæðisnefndarfundar, fréttir frá svæðisnefnd og erindi til deilda, ef einhver eru.
Samþykkt að útbúa Facebook síðu fyrir svæðisnefnd. Hún er tilbúin.
Gerð var könnun á kostnaði við prentun á GA bókinni og er hann 2.000 kr. pr. bók ef prentaðar eru fleiri en 30 bækur. Einnig er hægt að prenta eftir pöntun, á heimasíðu prentsmiðjunnar og kostar bókin þá 2.500 kr.
Samþykkt var að stefna að prentun á 50 bókum og bjóða einnig upp á prentun eftir pöntun.
Beðið er eftir svari frá GA ISO varðandi það að setja íslenskar reynslusögu í næstu prentun af GA bókinni. Ítrekun hefur verið send.
Samþykkt var að setja tengil á vefsíðu GA samtakanna, yfir á vef tolvufikn.is. En athuga fyrst hjá GA ISO hvort það sé í lagi.

Fundi slitið.

Svæðisnefndarfundur 6. des. 2018
Mætt voru Atli Guðmundur Ingimar Nonni og Svava

Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða.

Staðan í sjóði er  kr.29.554.
Samþykkt að greiða 25.000 inn á skuld vegna prentkostnaðar.
Föstudagsdeild greiddi 20.000 inn á skuld vegna prentkostnaðar.
Skuld svæðisnefndar, vegna prentkostnaðar og reksturs heimasíðu, er 41.218.

Reikn, nr, fyrir svæðisnefnd er 0324 13 701220. kt.540103-3560.
Ef deildir geta styrkt samtökin væri það vel þegið.

Neyðarsíminn 4 símtöl.

Heimasíðan gengur vel. Heimsóknum inn á síðuna fjölgar.
Samþykkt að búa til nýtt plan fyrir neyðarsímann og leggja það fyrir næsta fund, sem verður í janúar 2019.
Nefndin hefur fengið fregnir af því að þo nokkrir fundir hafi fallið niður á Vogi og í Hlaðgerðarkoti. Samþykkt var að breyta fyrirkomulagi funda á stofnunum og fela 12 spora fulltrúa svæðisnefndar að manna fundina.

Næsti fundur 3. janúar hjá Svövu.

Fundi slitið.

Svæðisnefndarfundur 15 nóv.2018
Mætt voru Atli Guðmundur Ingimar Sturla og Svava

Fundargerð siðasta fundar samþykkt samhljoða.

Staðan i sjóði er  kr.29.554. Þriðjudagsdeild styrkti um 20.000.
Samþykkt að greiða Ingimar 25.000 inn a skuld vegna prentkostnaðar.
Reikn, nr, fyrir svæðisnefnd er 0324 13 701220. kt.540103-3560
ef deildir geta styrkt samtökin væri það vel þegið.

Neyðarsiminn 3 símtöl. Heimasiðan gengur vel.
Nýtt kerfi vegna neyðarsímans verður vonandi tilbúið um áramót.
Ein breyting fundarsköpum samþykkt. Ný fundarsköp tilkynnt siðar.
Gengur vel að manna Vog og Hlaðgerðarkot, en minna þarf fólk á
að skrá sig i bækurnar sem eru á báðum stöðum.

Næsti fundur verður 6. desember hjá Ingimari.

Fundi slitið.

Svæðisnefndarfundur 4 okt.2018
Mætt voru Atli Guðmundur Gunnar Ingimar Sigurjon og Svava

Fundargerð siðasta fundar samþykkt.

Staðan i sjóði 15.316. Innborgun frá deild vegna keyptra bóka.
Neyðarsíminn 4 simtöl
12 sporafulltrúi. Gengur vel  að manna stofnanir en minna á að kvitta í bækur fyrir komu.
Prentaðar hafa verið 538 kjarnabækur 800 einblöðungar  og 1000 fundamiðar. Kostnaður 80.000. Skuld við Ingimar.
Kostnaður vegna Google auglýsingar 5.761 verður greiddur.
Reyna að fá fleiri reynslusögur inn á heimasiðu og næstu prentun af GA bók.
Rætt um ný fundarsköp og samþykkt með smá breytingu. Verður samþykkt á næsta svæðisnefndarfundi.

Setja upp skipulag fyrir neyðarsima. Verði tilbuið í januar 2019. Athuga notkun síma.

Næsti fundur verður 1. nóvember.

Fundi slitið.